Imunomodulátory – efektívna a prirodzená podpora imunity

IMUNOMODULÁTORY – charakteristika

Imunitný systém je komplexná sieť buniek, tkanív a orgánov, ktoré spoločne pomáhajú telu bojovať proti infekciám a chorobám. Keď imunitný systém rozpozná antigén (látku, ktorú telo identifikuje ako škodlivú alebo cudzorodú), čo môžu byť baktérie a vírusy, chemikálie, alebo toxíny a bunky poškodené v dôsledku rakoviny, vytvorí protilátky – proteíny, ktoré napadajú, oslabujú a ničia antigény.

Imunomodulátory sú látky ktoré môžu podporovať imunitnú funkciu tým, že pôsobia na dráhy regulujúce činnosť imunitného systému a prospešným spôsobom modifikujú reakciu imunitného systému na hrozbu.

Rozdelenie imunomodulátorov

Vzhľadom na rôzne typy imunomodulátorov ich možno rozdeliť zhruba do štyroch kategórií: inhibítory kontrolných bodov, cytokíny, agonisty a adjuvanty.

1. Inhibítory kontrolných bodov – fungujú tak, že blokujú imunitné kontrolné body – „brzdy“ imunitného systému – ktoré nádory často manipulujú, aby zastavili imunitné reakcie a chránili sa. Výsledkom je, že inhibítory kontrolných bodov sú schopné uvoľniť nové imunitné reakcie proti rakovine, ako aj posilniť existujúce reakcie na podporu eliminácie rakovinových buniek.
2. Cytokíny – sú mediátorové molekuly, ktoré regulujú dozrievanie, rast a schopnosť imunitných buniek.
3. Agonisti – aktivujú dráhy, ktoré podporujú adaptívne imunitné reakcie, buď tým, že pomáhajú aktivovať „zabíjačské“ T bunky, ktoré priamo útočia na rakovinové bunky, alebo stimulujú aktivitu vrodených imunitných buniek, ako sú dendritické bunky, ktoré koordinujú celkové imunitné reakcie proti rakovine zobrazením rakovinových markerov a zvýšenie aktivity T buniek.
4. Adjuvanty – aktivujú dráhy zapojené do vrodeného imunitného systému, ktoré môžu stimulovať všeobecné imunitné reakcie a v konečnom dôsledku podporovať adaptívne imunitné reakcie.

Polysacharidové IMUNOMODULÁTORY

Polysacharidové imunomodulátory boli prvýkrát objavené pred viac ako 40 rokmi. Nedávne vedecké správy odhalili mechanizmus účinku a atribúty štruktúry a funkcie niektorých z týchto molekúl. Boli identifikované určité polysacharidové imunomodulátory, ktoré majú výrazné účinky na reguláciu imunitných odpovedí počas progresie infekčných chorôb, a štúdie začali definovať štrukturálne aspekty týchto molekúl, ktoré riadia ich funkciu a interakciu s bunkami imunitného systému hostiteľa. Tieto polyméry môžu ovplyvňovať vrodenú a bunkami sprostredkovanú imunitu prostredníctvom interakcií s T bunkami, monocytmi, makrofágmi a polymorfonukleárnymi lymfocytmi. 

Schopnosť modulovať imunitnú odpoveď vhodným spôsobom môže posilniť imunitnú odpoveď hostiteľa na určité infekcie. Okrem toho môže byť táto stratégia použitá na rozšírenie súčasných liečebných režimov, ako je antimikrobiálna terapia, ktoré sú s príchodom rezistencie na antibiotiká čoraz menej účinné.

MÁTE OTÁZKY?

Radi Vám ich zodpoveieme